Υπόγειοι κάδοι απορριμμάτων

Οι υπόγειοι κάδοι απορριμμάτων , είναι απόλυτα σύμφωνοι με τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων EN 13071 και είναι κατάλληλοι για την αποθήκευση οικιακών και εμπορικών απορριμμάτων καθώς και ανακυκλώσιμων υλικών.

Η χωρητικότητα του συγκεκριμένου συστήματος είναι 3.000 λίτρα και είναι κατάλληλο για την εγκατάσταση του σε σημεία της πόλεως που παρουσιάζουν χωροταξικές δυσκολίες λόγω του μικρού μεγέθους που καταλαμβάνει το υπέργειο τμήμα του.

 

Ο υπόγειος κάδος απορριμμάτων αποτελείται από τρία βασικά μέρη:

Το κυρίως σώμα

Το κυρίως σώμα τοποθετείται κάτω από το έδαφος ενώ μέσα σε αυτό εδράζεται ο εσωτερικός κάδος αποθήκευσης απορριμμάτων καθώς και όλοι οι μηχανισμοί για την λειτουργία της πλατφόρμας πεζοδρομίου.

ypogeios 01

Τον κάδο αποθήκευσης απορριμμάτων

Ο κάδος απορριμμάτων κατασκευάζεται από πολυεστέρα υψηλής πυκνότητας (fiberglass) σε συνδυασμό με ειδικό ενισχυτικό υλικό (Woven Roving).
Είναι πλήρως ανθεκτικός στη διάβρωση και αρκετά εύκαμπτος για να αντέχει την κάμψη.
Tο πολυεστερικό υλικό τον καθιστά εξαιρετικά ανθεκτικό σε μεγάλο βάρος απορριμμάτων τόσο κατά την ανύψωσή του όσο και κατά την διαδικασία απελευθέρωσης των απορριμμάτων στο όχημα ενώ συμβάλλει επίσης σημαντικά στη μείωση του θορύβου.
Ο πυθμένας του είναι απόλυτα στεγανός στα υγρά.

εσωτερικός κάδος

Πλατφόρμα πεζοδρομίου

Η πλατφόρμα πεζοδρομίου προσαρμόζεται πάνω στο κυρίως σώμα και είναι κατασκευασμένη ώστε να αντέχει μεγάλα φορτία σε καθημερινή χρήση.
Εφαρμόζεται πάνω στο κυρίως σώμα με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η στεγανότητα έναντι των νερών της βροχής και να αποτρέπεται η έκλυση δυσάρεστων οσμών προς το περιβάλλον.
Η θυρίδα εισαγωγής η οποία είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα τοποθετείται πάνω στην πλατφόρμα.

πλατφορμα πεζοδρομιου

  Πλεονεκτήματα

  Η χρησιμοποίηση του πολυεστερικού υπόγειου συστήματος αποκομιδής απορριμμάτων αποφέρει πολλά πλεονεκτήματα-οφέλη τόσο στην τοπική αυτοδιοίκηση όσο και στους ίδιους τους δημότες-χρήστες.

  ⚶ - Πλεονεκτήματα

  • Γρήγορη και ασφαλής διαδικασία αποκομιδής από ένα και μόνο άτομο.
  • Μικρότερη συχνότητα αποκομιδής σε σχέση με τους συμβατικούς κάδους, λόγω μεγαλύτερης χωρητικότητας.
  • Συμβατότητα με οχήματα οπίσθιας φόρτωσης με την χρήση μικρού γερανού τοποθετημένου στην οροφή του απορριμματοφόρου.
  • Η κατακόρυφη συμπίεση δια βαρύτητας που επιτυγχάνεται στον εσωτερικό κάδο απορριμμάτων έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της ποσότητας των απορριμμάτων που περιέχονται σε αυτό.
  • Δυνατότητα εγκατάστασης σε χώρους με ιδιαίτερα αυξημένο χωροταξικό και πολεοδομικό συντελεστή ( π.χ. στενά πεζοδρόμια κ.λπ.) λόγω του μικρού υπέργειου αποτυπώματος τους .
  • Εξασφαλίζεται η προστασία του κάδου απορριμμάτων από βανδαλισμούς λόγω πλήρους εγκατάστασης του κάτω από την επιφάνεια της γης.
  • Λόγω εγκατάστασης του συστήματος κλειδώματος δεν υπάρχει προσβασιμότητα στα απορρίμματα καθώς και στα ανακυκλώσιμα υλικά από ανθρώπους ή ζώα.
  • Διατήρηση σταθερών συνθηκών θερμοκρασίας λόγω πλήρους εγκατάστασης του εσωτερικού κάδου απορριμμάτων κάτω από την επιφάνεια της γης, εξασφαλίζοντας την αργή ανάπτυξη των μικροβίων και εξαλείφοντας τα προβλήματα των οσμών ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες.
  • Σημαντική μείωση των οσμών λόγω της υπόγεια αποθήκευσης των απορριμμάτων.
  • Απαγόρευση ανάπτυξης και μετάδοσης ανεπιθύμητων μικροβίων και βακτηρίων λόγω στεγανοποίησης του κάδου απορριμμάτων.
  • Η αυξημένη χωρητικότητα των κάδων απορριμμάτων συντελεί στην μείωση της εκπομπής των καυσαερίων των απορριμματοφόρων λόγω ελαχιστοποίησης των δρομολογίων.
  e-genius.gr ...intelligent web software