Πράσινα Σημεία / Γωνιές Ανακύκλωσης

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την κατασκευή, προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού Πράσινων Σημείων και Γωνιών Ανακύκλωσης, σύμφωνα με τις νέες Ευρωπαϊκές Οδηγίες, όπως αυτές έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική νομοθεσία.

e-genius.gr ...intelligent web software