Οικίσκος Τροχήλατων Κάδων

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την κατασκευή και προμήθεια οικίσκων για τροχήλατους κάδους τα οποία εξασφαλίζουν τα κάτωθι πλεονεκτήματα:

- Αποφυγή επαφής του Δημότη με τα απορρίμματα
- Διατήρηση σταθερών συνθηκών θερμοκρασίας
- Αισθητική αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων
- Ασφάλεια αποθήκευσης και σταθεροποίηση θέσεων των κάδων
- Αποφυγή έκλυσης δυσάρεστων οσμών
- Αποφυγή υπερχείλισης απορριμμάτων

e-genius.gr ...intelligent web software