elenfrdeitptrues

Ημιυπόγειοι Κάδοι

Το σύστημα ημιυπόγειου κάδου απορριμμάτων κατασκευάζεται ως προς το μεγαλύτερο μέρος του από πολυεστέρα ο οποίος είναι μια ημίρευστη θιξοτροπική ουσία που χρησιμοποιείται ευρύτατα για τη παραγωγή ενισχυμένων πλαστικών υλικών.

Όταν συνδυαστεί με ενισχυτικούς οπλισμούς από ίνες γυαλιού έχει μεγάλες αντοχές σε κάμψη και εφελκυσμό. Η κατασκευή του κάδου γίνεται με περιστροφική μέθοδο μέσω ενός ειδικού μηχανήματος τύπο πιστολιού, πράγμα που εξασφαλίζει την ομοιόμορφη κατανομή του υλικού σε ολόκληρο το σώμα του κάδου.
Έχει απόλυτη ανθεκτικότητα σε μεγάλες και απότομες θερμοκρασιακές μεταβολές καθώς και σε χημικές αντιδράσεις.

Το σύστημα ημιυπόγειου κάδου απορριμμάτων αποτελείται από τρια βασικά μέρη:

Α) Τον εξωτερικό κάδο, ο οποίος πακτώνεται στην γή κατά το μεγαλύτερο μέρος του, με δυνατότητα πολλαπλών επιλογών όσο αφορά την επένδυση του υπέργειου τμήματός του.
Β) Τον εσωτερικό κάδο, ο οποίος είναι κατασκευασμένος από πολυεστερικό υλικό υψηλής αντοχής και σχεδιασμένος ώστε να αντέχει μεγάλο όγκο απορριμάτων σε καθημερινή χρήση. Η εκκένωση του κάδου πραγματοποιείται μέσω της ανέωξης του πυθμένα στην χοάνη του απορριματοφόρου, η οποία επιτυγχάνεται απλά με το τράβηγμα ενός σχοινιού.
Γ) Το εξωτερικό καπάκι, που είναι ειδικά σχεδιασμένο για να αποτρέπει την είσοδο βρόχινων νερών, εντόμων και τρωκτικών, με δυνατότητα επιλογής πολλών χρωμάτων.

Ολόκληρο το σύστημα του κάδου είναι ειδικά μελετημένο και σχεδιασμένο βάσει διεθνών αναγνωρισμένων STANDARDS με σκοπό την χρησιμοποίησή του και σε συστήματα μηχανικής αποκομιδής συμβατικού τύπου.

Η αντοχή του σώματος του κάδου είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το EN 13071 με τέστ σημειακής κρούσης σε καθορισμένες συνθήκες ,ενώ το ελάχιστο πάχος κατασκευής του που είναι 3mm εξασφαλίζει στον κάδο μεγάλες αντοχές σε παρατεταμένες καταπονήσεις.

Στρογγυλός Κάδος

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Οι ημιυπόγειοι κάδοι μηχανικής αποκομιδής είναι απόλυτα σύμφωνοι με τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΝ 13071 και είναι ικανοί να δεχθούν οικιακά και εμπορικά απορρίματα καθώς και ανακυκλώσιμα υλικά.

Η ονομαστική χωρητικότητα του εσωτερικού κάδου είναι 2,49 m3, το ωφέλιμο φορτίο του είναι πάνω από 2tn σε καθημερινή χρήση ενώ είναι κατασκευασμένος εξ' ολοκλήρου από πολυεστέρα υψηλής αντοχής.

Το κάθε σύστημα ημιυπόγειου κάδου αποτελείται από δύο δοχεία κυλινδρικής μορφής,

εξωτερικό με διαστάσεις σε μέτρα (ΥΧΔ1ΧΔ2) 2,30mX1,35mX1,15m

και εσωτερικό με διαστάσεις σε μέτρα (ΥΧΔ1ΧΔ2) 2,15mX1,27mX1,05m.

Οι κάδοι στενεύουν ελαφρά στο κάτω μέρος για να έχουν το σχήμα δοχείου.
stroggylos kados imi
Εσωτερικός κάδος
Το κύριο χαρακτηριστικό του ημιυπόγειου συστήματος, το οποίο κατοχυρώνεται με το αντίστοιχο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας,είναι το εσωτερικό αφαιρούμενο δοχείο.

Κατασκευάζεται από πολυεστέρα υψηλής πυκνότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων EN 13071 και μέσα σε αυτό οι δημότες χρήστες εναποθέτουν τα απορρίμματα ή ανακυκλώσιμα είδη ανάλογα με την χρήση του.

Το δοχείο αυτό πάχους τουλάχιστον 3 mm φέρει στο επάνω μέρος του τρια άγκιστρα σε διάταξη τριγώνου μεταλλικής κατασκευής ενισχυμένα στη βάση τους με μεταλλική στεφάνη,για την ανύψωση και μετακίνησή του στο όχημα αποκομιδής.

Ο πυθμένας του επίσης έχει πιστοποιηθεί με επίσημες δοκιμές για την εξαιρετική ανθεκτικότητα του σε μεγάλο βάρος απορριμάτων.

Τα βασικά πλεονεκτήματα τα οποία διαφοροποιούν το συγκεκριμένο εσωτερικό δοχείο από άλλα παρεμφερή συστήματα είναι τα εξης:

1) Δεν σκίζεται από υπερβολικό βάρος απορριμάτων.
2) Δεν φθείρεται από την οξύτητα των υγρών των απορριμμάτων.
3) Η λεπτομερής σχεδίαση του πυθμένα επιτρέπει την συσώρρευση υγρών σε αυτόν, χωρίς να έρχονται σε επαφή με τον εξωτερικό κάδο.

  Πλεονεκτήματα

  Η χρησιμοποίηση του πολυεστερικού ημιυπόγειου συστήματος αποκομιδής απορριμμάτων αποφέρει πολλά πλεονεκτήματα-οφέλη τόσο στην τοπική αυτοδιοίκηση όσο και στους ίδιους τους δημότες-χρήστες.

  ⚶ - Λειτουργικά πλεονεκτήματα

  • Εύκολη και ασφαλής καθημερινή χρήση.
  • Μόνιμη και σταθερή τοποθέτηση του συστήματος σε συγκεκριμένες θέσεις.
  • Γρήγορη και ασφαλής διαδικασία αποκομιδής από ένα και μόνο άτομο.
  • Υδατοστεγές εξωτερικό καπάκι το οποίο αποτρέπει την είσοδο βρόχινων νερών και τρωκτικών.
  • Δυνατότητα συγκρότησης των υπόγειων κάδων σε συστοιχίες (νησίδες).
  • Δυνατότητα τοποθέτησης σε επικλινές έδαφος.
  • Το σύστημα προσφέρει δυνατότητα μεγάλου ωφέλιμου φορτίου στα απορριμματοφόρα.
  • Απλός χειρισμός του γερανού, λόγω μικρού βάρους του κάδου αποθήκευσης απορριμμάτων (50 kg) με αποτέλεσμα υψηλότερη ασφάλεια και ταχύτερη διαδικασία αποκομιδής.
  • Μεγάλη αντοχή σε καταπονήσεις και χτυπήματα.
  • Το πολυεστερικό υλικό του κάδου δεν υφίσταται διαβρώσεις σε παραθαλάσσιες περιοχές.
  • Συμβατότητα με υφιστάμενα απορριμματοφόρα.
  • Το υλικό του κάδου είναι εξαιρετικά ανθεκτικό σε αιχμηρά αντικείμενα.
  • Ο πυθμένας του εσωτερικού δοχείου επιτρέπει την συγκράτηση μεγάλης ποσότητας υγρών τα οποία είναι δυνατόν να προέρχονται από οικιακά απορρίμματα αλλά και από υλικά οικοδομής, λάσπες κ.ο.κ. Βασικό πλεονέκτημα αυτού επίσης είναι η ασφαλής, εύκολη και γρήγορη λειτουργία του.
  • Σε περίπτωση που η διαδικασία αποκομιδής γίνεται από απορριμματοφόρο τύπου πρέσας, δεν κρίνεται απαραίτητη η τοποθέτηση μεγάλης μαύρης σακούλας στο εσωτερικό δοχείο.
  • Το βάρος των απορριμμάτων λειτουργεί ως παράγοντας συμπίεσης αυτών, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο την ποσότητα των απορριμμάτων που μπορεί να δεχθεί ο κάθε κάδος.

  € - Οικονομικά πλεονεκτήματα

  • Οικονομικότερο κόστος λειτουργίας συγκριτικά με άλλα ανάλογα συστήματα.
  • Ελάχιστο κόστος συντήρησης και αναλώσιμων υλικών.
  • Ελάχιστος κόστος καθαρισμού λόγω της εύκολης μεταφοράς και πλυσίματος του κάδου με πιεστικό απλού τύπου.
  • Μειωμένη συχνότητα καθαρισμού,σε σχέση με έναν κάδο σταθερού πυθμένα.
  • Μηδαμινές απαιτήσεις συντήρησης και πλυσίματος του εσωτερικού δοχείου.
  • Μηδαμινές πιθανότητες βλαβών.
  • Δυνατότητα επισκευής του εσωτερικού δοχείου από την ίδια την εταιρεία, με αποτέλεσμα ο κάδος να επαναφέρεται στην αρχική του κατάσταση με σχεδόν μηδενικό κόστος σε σχέση με την αρχική αξία του.

  ♻ - Περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα

  • Εναρμόνιση του υπέργειου τμήματος με το περιβάλλοντα χώρο.
  • Σημαντική μείωση στις οσμές λόγω της υπογειοποίησης των απορριμμάτων.
  • Απαγόρευση ανάπτυξης και μετάδοσης ανεπιθύμητων μικροβίων και βακτηρίων λόγω στεγανοποίησης του κάδου.
  • Μειωμένη εκπομπή καυσαερίων, λόγω ελαχιστοποίησης δρομολογίων των απορριμματοφόρων από την αυξημένη χωρητικότητα των κάδων.
  e-genius.gr ...intelligent web software