Ημιυπόγειοι κάδοι απορριμμάτων

Οι ημιυπόγειοι κάδοι απορριμμάτων κατασκευάζονται από πολυεστέρα υψηλής πυκνότητας (FIBERGLASS) σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN13071 και είναι κατάλληλοι για την αποθήκευση οικιακών και εμπορικών απορριμμάτων καθώς και ανακυκλώσιμων υλικών.

 

Ολόκληρο το σύστημα αποτελείται από τρία βασικά μέρη:

Το κυρίως σώμα

Το μεγαλύτερο τμήμα του κυρίου σώματος τοποθετείται κάτω από το έδαφος ενώ μέσα σε αυτό εδράζεται ο εσωτερικός κάδος αποθήκευσης απορριμμάτων.

 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 4,0m3  ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2,5m3 
ymiupogeios 4 2.5 neo
Τον κάδο αποθήκευσης απορριμμάτων

Ο εσωτερικός κάδος απορριμμάτων κατασκευάζεται από πολυεστέρα (FIBERGLASS) υψηλής αντοχής και είναι ειδικά σχεδιασμένος ώστε να αντέχει μεγάλο όγκο απορριμμάτων σε καθημερινή χρήση.

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 4,0m3  ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2,5m3 
esoterikoi kadoi imiypogeioi 001

Το εξωτερικό καπάκι

Το εξωτερικό καπάκι είναι προσαρτημένο στον εσωτερικό κάδο απορριμμάτων και είναι ειδικά σχεδιασμένο για να αποτρέπει την είσοδο βρόχινων νερών, εντόμων και τρωκτικών.

 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 4,0m3  ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2,5m3 
kapakia imiypogeioi 001

 

Πλεονεκτήματα

Η χρησιμοποίηση του πολυεστερικού ημιυπόγειου συστήματος αποκομιδής απορριμμάτων αποφέρει πολλά πλεονεκτήματα-οφέλη τόσο στην τοπική αυτοδιοίκηση όσο και στους ίδιους τους δημότες-χρήστες.

⚶ - Πλεονεκτήματα

 • Γρήγορη και ασφαλής διαδικασία αποκομιδής από ένα και μόνο άτομο.
 • Μικρότερη συχνότητα αποκομιδής σε σχέση με τους συμβατικούς κάδους, λόγω μεγαλύτερης χωρητικότητας.
 • Συμβατότητα με οχήματα οπίσθιας φόρτωσης με την χρήση μικρού γερανού τοποθετημένου στην οροφή του απορριμματοφόρου.
 • Η κατακόρυφη συμπίεση δια βαρύτητας που επιτυγχάνεται στον εσωτερικό κάδο απορριμμάτων έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της ποσότητας των απορριμμάτων που περιέχονται σε αυτό.
 • Δυνατότητα εγκατάστασης σε χώρους με ιδιαίτερα αυξημένο χωροταξικό και πολεοδομικό συντελεστή ( π.χ. στενά πεζοδρόμια κ.λπ.) λόγω του μικρού υπέργειου αποτυπώματος τους .
 • Εξασφαλίζεται η προστασία του κάδου απορριμμάτων από βανδαλισμούς λόγω πλήρους εγκατάστασης του κάτω από την επιφάνεια της γης.
 • Λόγω εγκατάστασης του συστήματος κλειδώματος δεν υπάρχει προσβασιμότητα στα απορρίμματα καθώς και στα ανακυκλώσιμα υλικά από ανθρώπους ή ζώα.
 • Διατήρηση σταθερών συνθηκών θερμοκρασίας λόγω πλήρους εγκατάστασης του εσωτερικού κάδου απορριμμάτων κάτω από την επιφάνεια της γης, εξασφαλίζοντας την αργή ανάπτυξη των μικροβίων και εξαλείφοντας τα προβλήματα των οσμών ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες.
 • Σημαντική μείωση των οσμών λόγω της υπόγεια αποθήκευσης των απορριμμάτων.
 • Απαγόρευση ανάπτυξης και μετάδοσης ανεπιθύμητων μικροβίων και βακτηρίων λόγω στεγανοποίησης του κάδου απορριμμάτων.
 • Η αυξημένη χωρητικότητα των κάδων απορριμμάτων συντελεί στην μείωση της εκπομπής των καυσαερίων των απορριμματοφόρων λόγω ελαχιστοποίησης των δρομολογίων.
e-genius.gr ...intelligent web software