Ανταποδοτικό Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων «Πληρώνω όσο πετάω»

Το Aνταποδοτικό Σύστημα διαχείρισης «πληρώνω όσο πετάω» αποτελείται από τα εξής μέρη :

  1. Διαδικτυακή πλατφόρμα διαχείρισης στην οποία καταγράφονται και διακινούνται όλες οι λειτουργίες που συντελούνται στο σημείο από τον χρήστη.
  2. Κονσόλα ζύγισης & διαχείρισης επί του σημείου και ταυτοποίηση του πολίτη μέσω της χρήσης κάρτας RFID.
  3. Οικίσκοι υποδοχής τροχήλατων κάδων για κάθε επιμέρους ρεύμα αποβλήτων.
  4. Εφαρμογή ηλεκτρομαγνητικής κλειδαριάς στη θυρίδα των οικίσκων.
  5. Aνέωξη θυρίδας με ποδομοχλό και χειρομοχλό αντίστοιχα για άτομα με Ειδικές Ανάγκες.
  6. Δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταικου συστήματος, το οποίο εξασφαλίζει την αυτονομία λειτουργίας του συστήματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  1. Εγραφή στην πλατφόρμα διαχείρισης.
  2. Ζύγιση των απορριμμάτων και ταυτοποίηση με την κάρτα RFID.
  3. Πίστωση πόντων ανάλογα με το βάρος και το ρεύμα των υλικών που έχουν τοποθετηθεί πάνω στο σημείο ζύγισης.
  4. Eπιλογή του ρεύματος των αποβλήτων και εναπόθεση αυτών στον αντίστοιχο κάδο.
e-genius.gr ...intelligent web software