Παρέχονται υψηλού επιπέδου ολοκληρωμένες υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής των υπόγειων συστημάτων, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της Εταιρείας μας.
Όλα τα μέρη του υπόγειου συστήματος λόγω της κατασκευής τους από πολυεστερικό υλικό, καθίστανται επισκευάσιμα με σχεδόν μηδενικό κόστος σε σχέση με την αρχική τους αξία.
Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μειώνεται σε μεγάλο βαθμό το κόστος συντήρησης αλλά και οι απαιτήσεις σε ανταλλακτικά.

Στην αποθήκη της Εταιρείας μας διατίθεται πλήρης γκάμα,πάσης φύσεως ανταλλακτικών των προϊόντων μας, με δυνατότητα άμεσης παράδοσής τους.
Η Εταιρεία μας με την πολυετή εμπειρία της,είναι σε θέση να παρέχει πληροφορίες και συμβουλές για τα προϊόντα που κατασκεύαζει, δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια του προσωπικού και στην ορθή εκτέλεση των διαδικασιών αποκομιδής.

Με γνώμονα λοιπόν τα παραπάνω πρωταρχικός  μας στόχος είναι η εκπαίδευση του προσωπικού καθαριότητας βάσει εγχειριδίων χρήσης στα οποία περιγράφονται λεπτομερώς και με βαθμό προτεραιότητας οι ενέργειες που χρειάζεται να ολοκληρώσει ο κάθε χειριστής με σκοπό να εξασφαλίσει μια γρήγορη και ασφαλή διαδικασία αποκομιδής.