Η Εταιρεία μας έχει επεκταθεί στην κατασκευή πολυεστερικών επιφανειακών κάδων χωρητικότητας 1,3 m3 , οι οποίοι χρησιμοποιούνται τόσο για την συλλογή αστικών και εμπορικών απορριμμάτων καθώς και ανακυκλώσιμων υλικών.