Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1984 στην Θήβα σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις  με αντικείμενο την κατασκευή πολυεστερικών σκαφών αναψυχής.

Οι προβλέψεις σε μελλοντικές ανάγκες της αγοράς οδήγησαν  να αναζητήσουμε μέσω νέων τεχνολογιών την κατασκευή νέων βελτιωμένων οικολογικών προϊόντων και  νέων συνεργασιών.

Στην πορεία η εταιρεία μετονομάστηκε σε ENVOTEC και έχοντας ξεκινήσει την κατασκευή  υπόγειων κάδων απορριμμάτων αναλαμβάνει την διεκπεραίωση μεγάλων έργων στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και των εμπορικών επιχειρήσεων δημιουργώντας ένα ισχυρό πελατολόγιο.

Η συνεργασία μας με μεγάλες Ελληνικές Τεχνικές Εταιρείες και η κάλυψη των έργων μας από επιστημονικούς συνεργάτες  εγγυάται έγκυρες και αξιόπιστες λύσεις στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης στην διαχείριση των απορριμμάτων.

Οι Δήμοι που μας έχουν εμπιστευτεί έχουν σε μεγάλο βάθμό διαχειριστεί με ευκολία πλέον το πρόβλημα των απορριμμάτων κι έχουν περιορίσει,δρομολόγια και απαιτήσεις σε εμψυχο υλικό.

Στόχος της εταιρείας ENVOTEC  είναι η διατήρηση και ενίσχυση της θέσης της  στην ελληνική αγορά και ο προσανατολισμός σε ξένες αγορές , με βασικό κριτήριο την αγάπη για το περιβάλλον.